Antwoorden van FERW

Weet je waar jullie koffie vandaan komt?

Colombia

Biedt je koffie leverancier voldoende transparantie over de hele koffieketen of zit er onafhankelijk controle bij?

Volledig transparant en bewijsbaar, aangezien alles goed wordt gedocumenteerd.

Heeft je koffie een keurmerk en welke?

Volledig transparant. We kunnen factureren en documenten overleggen, met daarin de prijzen en betalingen, die zijn uitgekeerd aan de boeren. Daarnaast zijn wij met ons hele assortiment Fairtrade gecertificeerd als direct trader en hebben we dus ook qua prijzen ieder jaar een uitgebreide audit, waarin wordt gekeken of we alles juist hebben gedaan richting boer. Het objectief auditen is iets dat overigens bij veel concullega’s ontbreekt. Zij keuren zichzelf of hebben hier een ‘onafhankelijke’ eigen stichting voor, die toeziet op de bedrijfsvoering. Dat is natuurlijk wat bedenkelijk.

Hoeveel krijgt de koffieboer voor haar/zijn koffie?

De prijzen die wij in het verleden en nu betalen aan de boeren, zit ver boven de minimale betaling, die we zouden moeten doen gericht op een leefbaar inkomen. Ook dit is een speerpunt vanuit Fairtrade-Flocert en met hen trekken we op m.b.t. leefbaar inkomen in onze koffieregio van Colombia.

Hoe draagt jouw koffie bij aan een leefbare inkomen voor koffieboeren?

Wij vertellen uitsluitend wat we echt doen. Dit in tegenstelling tot veel andere ‘impactkoffiebedrijven’ die nog wel eens een lange termijn-doel(moonshots) in hun communicatie verwisselen met wat ze op dit moment aan het doen zijn. Of wordt ‘impact’ slechts gemaakt op een klein deel van hun assortiment of via een aantal geïsoleerde projecten, die eigenlijk buiten de werkelijke bedrijfsvoering staan. Hopelijk kunnen we deze bedrijven van de campagnesite weren.