Van een goede prijs naar een leefbaar inkomen

Koffieboeren (m/v) leven al decennia in armoede en krijgen vaak een veel te lage prijs voor hun koffie. De recente prijsstijgingen op de wereldmarkt voor koffie hebben daar weinig aan veranderd.

De winsten komen vooral bij de koffiebedrijven terecht. Ondertussen hebben koffieboeren steeds meer last van extreem weer en tegenvallende oogsten als gevolg van klimaatverandering. Zo kunnen koffieboeren nooit een leefbaar inkomen verdienen.

Leefbaar inkomen

Een leefbaar inkomen is een inkomen dat – na aftrek van de kosten voor productie – genoeg is om eten en kleding van te kopen, kinderen naar school te sturen, medische zorg van te betalen, een dak boven je hoofd te hebben en een klein beetje extra te hebben voor noodsituaties. Het hebben van een leefbaar inkomen is een universeel mensenrecht, zoals aangegeven in artikel 23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: “Eenieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert…”. Een goede prijs is een van de ingrediënten voor een leefbaar inkomen. Om boeren daadwerkelijk een leefbaar inkomen te laten verdienen, moet de koffieprijs die de boer krijgt dus veel hoger worden.

Kinderarbeid

Zonder een leefbaar inkomen en een goede prijs voor koffie, kunnen koffieboeren niet investeren in hun land. Er bestaat dan een kans dat ze overgaan tot ontbossing om meer land voor landbouw vrij te maken of milieuvervuilende productiemethoden te blijven gebruiken. Het kan ook zijn dat ze hun kinderen op het land laten werken terwijl ze eigenlijk naar school moeten. Dat wil niemand, ook de koffieboer niet, maar er is dan geen andere uitweg. Het is onduidelijk hoeveel kinderarbeid er in de koffiesector voorkomt. In tegenstelling tot in de cacaosector, is er weinig onderzoek naar gedaan. Wel weten we dat het risico op kinderarbeid groter is naarmate boeren minder verdienen. We kunnen er daarom maar beter voor zorgen dat zij een goede prijs voor hun koffie krijgen!

Help mee

Alleen als koffiebedrijven de koffieboeren meer gaan betalen kunnen koffieboeren hun gezin onderhouden én investeren in duurzame productie. Dan hoeven ze dus niet te ontbossen, het milieu te vervuilen of hun kinderen te laten werken. Vraag dus bij de inkoop van koffie naar de prijs die de koffieboer ontvangt. Die vraag is essentieel om koffiebedrijven aan te zetten tot actie.